Вітальне слово Ректора академії

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
Дорогі друзі!
 

Маю високу честь звернутися до Вас від імені чисельного колективу Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія".

Ми пишаємося своєю історією, своїми традиціями, невтомними і відданими медицині, науці і освіті працівниками, успішними випускниками, своїми досягненнями і добрим ім’ям, визнаними не тільки в нашій державі, а й в багатьох країнах світу.

Українська медична стоматологічна академія пройшла шлях від одонтологічного факультету у складі Харківської медичної академії до сучасного багатопрофільного навчального закладу, який має п'ять факультетів, медичний коледж, науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики, спеціалізовану Вчену раду по захисту докторських дисертацій, навчальний науково-лікувальний підрозділ "Стоматологічний центр".

Сьогодні академія є провідним спеціалізованим закладом з підготовки лікарів з досвідченим і потужним кадровим потенціалом: на 53 кафедрах працюють 86 професорів, 88 докторів медичних наук, 372 кандидати медичних наук, 209 доцентів. Серед них – 2 лауреати Державної премії України, 5 заслужених діячів науки і техніки України та 5 заслужених лікарів України. Академія проводить підготовку спеціалістів більш, ніж для 38 країн світу. На сьогоднішній день в академії навчається понад 4400 студентів.

Підготовка спеціалістів ведеться із застосуванням новітніх технологій у сфері науки та освіти. В академії створено продуктивну, високоефективну систему підготовки нової генерації медичної інтелігенції, формується професійна духовна еліта держави. Стажування студентів та випускників проводиться в кращих європейських клініках та університетах, свідченням чого є надання у 2013 році статусу партнера у програмі ЄС «Erasmus Mundus».

Академія неодноразовий учасник міжнародних виставок престижних навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні», «Освіта і кар’єра», на яких представляла досягнення вузу в організації навчально-виховного процесу: науково-методичні інновації, сучасні інформаційно-телекомунікаційні та мультимедійні системи навчання та ін., за що була нагороджена медалями найвищого гатунку та Дипломами. За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність з модернізації освіти академії присвоєне почесне звання „Лідер сучасної освіти”.

Академія як учасник загальноукраїнського проекту «Найкращі заклади медичної освіти України – медичний олімп» за значний внесок у розвиток медичної освіти і науки України нагороджена Дипломом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, а також Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

За час існування академія підготувала близько 30 тисяч лікарів-стоматологів, 12 тисяч лікарів різних спеціальностей. У теперішній час здійснюється випуск лікарів, які навчались згідно Болонської системи, що свідчить про впевнене входження нашого вишу в Європейський освітній простір та дає можливість випускникам бути конкурентоздатними і визнаними спеціалістами у будь-якій державі світу.

Сьогодні провідні вчені Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія", професори, академіки своїми науковими ідеями і надбаннями суттєво збагачують потенціал вітчизняної науки і практичної медицини, докладають усі зусилля для збереження здоров’я народу нашої держави та її процвітання і розвитку.

Обираючи свій самостійний шлях у життя, Ви маєте унікальну нагоду скористатися надбаннями, напрацьованим досвідом підготовки висококваліфікованих спеціалістів у нашому навчальному закладі і за час навчання весело і змістовно провести студентські роки.

Ми будемо раді бачити Вас в нашій Академії.


З щирою повагою до Вас,
Ректор Вищого державного
навчального закладу України
"Українська медична стоматологічна академія"
Заслужений лікар України,
доктор медичних наук, професор
В.М. Ждан  

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум