Відділ з міжнародних зв'язків

   

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

 

 

 

Начальник відділу з міжнародних зв’язків – Шкурупій Ірина Василівна

Основними напрямами діяльності відділу є обмін професорсько-викладацьким складом i студентами мiж академiєю та iї зарубіжними партнерами, взаємодія академiї з міжнародними органiзацiями в галузі медичної освіти, організація  та здійснення спiвробiтництва з передовими клiнiками зарубіжних країн, організація та проведення міжнародних заходів  (конференцій, семінарів, зустрічей, майстер-класiв), фандрейзінг, стажування студентів та викладачів академії за кордоном, залучення іноземних фахівців до навчального процесу в академії, організація та координація роботи з реалізації міжнародних науково-освітніх проектів та програм тощо.

Відділ з міжнародних зв’язків сприяє консультативній допомозі та лікуванню у провідних клініках Ізраїлю співробітникам академії.

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
         
 
 
 
     
 
 
     
     

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум