"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Університетська лікарня

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23

«Стоматологічний центр» є навчально-науково-лікувальним структурним підрозділом Української медичної стоматологічної академії, утворений рішенням Вченої Ради академії від 30 серпня 2010 року.

Перший завідуючий центру – професор Король М.Д. з 2010р.по 2012р., з 2013р. по 2015 рік – завідуючий кандидат медичних наук Нестеренко О.М. З 07.09.2015р. введена посада головного лікаря.

Зараз «Стоматологічний центр» очолює головний лікар – заслужений лікар України Ткаченко В.В.

Напрямки діяльності «Стоматологічного центру»

- надання стоматологічної медичної допомоги населенню;

- проведення наукових досліджень, розробка ефективних методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики;

- апробація і впровадження нових методів діагностики;

- забезпечення навчально-виховного процесу з використанням нових форм та методів навчання, досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я;

- навчання студентів стоматологічного факультету, лікарів - інтернів , клінічних ординаторів, асистентів, підготовка магістрів медицини та студентів відділення «Стоматологія ортопедична» медичного коледжу;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів.

На базі центру працюють відділення: терапевтичної стоматології, хірургічне, ортопедичної стоматології, ортодонтії, стоматології ортопедичної, рентгенодіагностичний кабінет.

Прийом пацієнтів проводять провідні спеціалісти кафедр, які розташовані на базі центру:

- кафедра ортодонтії – завідувачка кафедри, доктор медичних наук, професор Смаглюк Л.В.

- кафедра ортопедичної стоматології – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Король Д.М.

- кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї– завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Авєтіков Д.С.

- кафедра терапевтичної стоматології – завідувачка кафедри, доктор медичних наук, професор Петрушанко Т.О.

- відділення медичного коледжу зі спеціальності «Стоматологія ортопедична» – завідуюча відділенням, к.мед.н. Мартиненко Н.В.