До Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
   
 

Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

З нагоди 95-річчя ВДНЗУ «УМСА» доцент кафедри анатомії людини Гринь В.Г. провів навчально-виховний та історико-культурний захід для студентів 1-го курсу медичного факультету №1, присвячений великому українському анатому – Воробйову В.П.

Історія вітчизняної анатомії нерозривно пов’язана з ім’ям видатного вченого-анатома академіка В.П. Воробйова, 140 років від дня народження якого минуло в липні 2016 року.

Володимир Петрович Воробйов – визнаний спеціаліст у галузі нормальної та порівняльної анатомії, блискучий педагог, один з найталановитіших представників Української школи анатомів, якому вдалося в значній мірі оновити стародавню науку-анатомію і розширити її горизонти завдяки запровадженню нових оригінальних методів дослідження. Він вніс в анатомію багато нових ідей і не розглядав її лише як прикладну науку, що дає лікарю необхідні теоретичні знання.

Професор В.П. Воробйов усюди проявляв себе як вчений-новатор, який сміливо шукав нові шляхи, нові методи досліджень. Ним розроблені макро-мікроскопічний метод дослідження тканин тіла людини, який вже багато років служить анатомічній науці, методика ушитих електродів для вивчення периферичної нервової системи в умовах хронічних досліджень на тваринах, метод трьохмірного дослідження. Він став засновником ще однієї галузі морфології – стереоморфології.

Коло наукових інтересів професора було надзвичайно широким і багатогранним. Він не обмежувався однією галуззю анатомії. Проте, була у нього одна улюблена діяльність, до якої він постійно повертався – це дослідження нервової системи. З анатомії нервової системи він виконав кілька важливих робіт: до найменших подробиць вивчив іннервацію серця людини, займався дослідженням іннервації шлунка, сухожиль та інших органів, склав карту вегетативних вузлів і сплетень внутрішніх органів тощо. Професор В.П. Воробйов був визначним спеціалістом в галузі неврології, а його дослідження вегетативної нервової системи можна вважати класичними.

Володимир Петрович був різностороннім і великим майстром анатомічного препарування. Створюючи нові музеї, він розробив декілька методів виготовлення анатомічних музейних та навчальних препаратів, муляжів і досягнув у цьому великої майстерності. Одночасно він розробив також нові ефективні способи бальзамування.

В.П. Воробйов є одним із основоположників динамічної анатомії. Він розширив і зміцнив зв’язок нормальної анатомії із суміжними дисциплінами, перебудував викладання анатомії, збагативши зміст предмету фактами з біомеханіки, рентгенології, антропології, а також ряду інших біологічних дисциплін (гістології, ембріології, фізіології), розробив чітку теорію організації і використання навчальних музеїв, створив при кафедрі взірцевий музей, призначений для навчального процесу і єдиний у світі музей становлення людини.

Професор В.П. Воробйов – автор оригінальних широко відомих наукових праць, підручників і посібників з анатомії, першого вітчизняного 5-томного «Атласу анатомії людини».

Він вчився і майже все життя працював у Харкові і керував кафедрами анатомії університету та Жіночого медичного інституту. Лише в 1919-1921 рр. проф. В.П. Воробйов тимчасово працював у Болгарії, створив кафедру анатомії Медичної академії в Софії і керував нею, а потім до кінця свого життя очолював кафедру анатомії Харківського медичного інституту. Одночасно в 30-х роках був науковим керівником Українського інституту експериментальної медицини.

Професор досконало володів французькою, німецькою та болгарською мовами і був великим патріотом України і міста Харкова. Все життя його супроводжували талант і наполеглива праця.

У частині музею кафедри анатомії людини ВДНЗУ «УМСА» виставлено чеканний барельєф з портретом першого завідувача кафедри (1931 – 1934 рр.) академіка Воробйова В.П.

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум