Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Днями викладач кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Протовень О.П. відвідала навчально-методичний тренінг з німецької мови, який проводився на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Протягом трьох днів викладач Тюбінгенського університету Карла Ебергарда, співробітник Гете-Інституту, нейролінгвіст Ангеліка Лундквіст Мог знайомила українських колег з новими напрямами у європейській лінгводидактиці та психолінгвістиці.

Пані Лундквіст-Мог – знаний у Німеччині автор підручників та дидактичних посібників із вивчення німецької мови (видавництво «Klett»). Тренінги проходили із залученням технічних засобів і з опорою на автентичні німецькомовні навчальні матеріали інтерактивного спрямування.

 

 

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум