Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Відповідно до листа № 373/2/16 від 30.08.2016 р. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» своєчасно та успішно пройшов наглядовий аудит за сертифікаційною системою менеджменту якості (стандарт ДСТУ ISO 9001:2009). Це означає, що академія постійно впроваджує, підтримує, аналізує та вдосконалює систему менеджменту якості, проводить оцінку можливостей її поліпшення і потреб у змінах, забезпечує необхідну компетентність науково-педагогічного складу та допоміжного персоналу, виявляє і враховує вимоги споживачів і замовників освітніх послуг на зовнішньому та внутрішньому освітніх ринках.

За результатами успішного проходження аудиту ВДНЗУ «УМСА» подовжено дію сертифікату системи якості згідно з ДСТУ ISO 9001:2009 до 2017 року.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум