Документи ВМ(Ф)НЗ України, визначені у частинах 3 та 4 статті 79 Закону України "Про вищу освіту"
   

Міністерство охорони здоров'я України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

   
 

Статут вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» Докладніше...

Сертифікат про акредитацію Докладніше...

Сертифікат системи управління якістю Докладніше...

Державна реєстрація Докладніше...

Ліцензія Докладніше...

Державні закупівлі  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» Докладніше...

Кошторис  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» на 2014-2017 роки Докладніше...

План використання бюджетних коштів на 2015 - 2017 роки  Докладніше...

Штатний розпис  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» Докладніше...

Звіти про виконання показників плану використання бюджетних коштів Докладніше...

Положення про структурні підрозділи ВДНЗУ "УМСА" Докладніше...

«Типове положення» про факультет Докладніше...

Положення про Наглядову раду ВДНЗУ "УМСА" Докладніше...

Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ВДНЗУ "УМСА" Докладніше...

Правила внутрішнього трудового розпорядку ВДНЗУ "УМСА" Докладніше...

Положення про Товариство молодих учених Докладніше...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум