підрозділи академії 

36024, Україна, Полтава, вул.Шевченка, 23 Телефон/факс приймальної ректора +380532 602051 E-mail: mail@umsa.edu.ua

 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

Науковий відділ

  Належний рівень професорсько-викладацького складу і якість викладання підтримується системою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та проведенням науково-дослідної діяльності. В академії проводиться підготовка кадрів у докторантурі, аспірантурі, магістратурі, клінічній ординатурі. Однією із форм підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів є самостійна робота над дисертацією.У науковому відділі надається методична та практична допомога щодо оформлення документів при плануванні і виконанні дисертаційних, науково-дослідних, магістерських робіт. Проводиться щорічна атестація аспірантів. Науковий відділ створює належні умови для дотримання вимог ВАКу до дисертаційних робіт, особливо відносно кількості та якості публікацій. Розроблено і контролюється план підготовки науково-педагогічних кадрів. Докладніше >>  
       
 

Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ
розвитку патології та фармакогенетики (НДІ ГІОРПФ)

 

Історія розвитку та становлення Центральної науково-дослідної лабораторії УМСА протягом двадцятиріччя логічно завершилась реорганізацією в Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики (НДІ ГІОРПФ). Великий досвід виконання Державних програм з НДР, впровадження принципів доказової медицини, атестація МОЗ України, регулярні аудиторські перевірки американською та німецькою фармацевтичними компаніями, постійно діюча школа-семінар, на якій розглядаються питання в т.ч. доказової медицини, всі клінічні багатоцентрові дослідження та інші види досліджень нових лікарських препаратів, активна участь в міжнародних та всіх рівнів конгресах і конференціях довели своєчасність та необхідність створення НДІ. В кінці 2008 року ЦНДЛ була реорганізована шляхом перетворення її в НДІ генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики.   Докладніше >>

 

       

Відділ наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

  Відділ здійснює патентно-ліцензійну та наукову інформаційну діяльність установи та сприяє високоефективній науково-дослідній (дослідно-конструкторській), інноваційній роботі та одержанню конкурентноспроможної наукової продукції, формує науково-інформаційні ресурси та організовує їх ефективне використання в процесі патентно-інформаційного супроводження науково-дослідних робіт на всіх етапах їх виконання. Проводить організаційно-методичну роботу, пов'язану з використанням науково-інформаційних, науково-технічних ресурсів, засобів наукової комунікації, реалізації інноваційних заходів, опануванням нових наукових технологій та підвищенням науково-інформаційної компетентності спеціалістів установи. Докладніше >>  

       
 
Відділ з міжнародних зв'язків
  10.03.2011 р. в академії  створено відділ з міжнародних зв’язків, метою якого є здійснення міжнародного спiвробiтництва ВДНЗУ «Українська медична стоматологiчна академiя» iз зарубіжними вищими навчальними закладами, міжнародними органiзацiями, клінічними i дослідницькими центрами в галузі медицини i охорони здоров'я.Докладніше >>  

       
 
Відділ охорони праці
  Відповідно до діючих нормативно-правових актів створений відділ охорони праці, який здійснює контроль за виконанням і додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці на робочих місцях, опрацьовує питання ефективної системи управління охороною праці в академії та сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника.Докладніше >>  

   
 
Редакційно-видавничий відділ
  Редакційно-видавничий відділ – один з виробничих підрозділів науково-дослідного центру ВДНЗУ «УМСА». Він працює для того, щоб допомогти професорсько-викладацькому складу у підготовці і друкуванні методичних рекомендацій з навчальних дисциплін, у виданні фахових журналів, матеріалів науково-практичних конференцій, конференцій студентського наукового товариства.Докладніше >>  

   
  Архівний фонд навчального закладу створено з дня заснування його для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадились за час його діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян. Докладніше >>  

       
   
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум