Відділ з міжнародних зв'язків

   

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

 

 

 

Начальник відділу з міжнародних зв’язків – Шкурупій Ірина Василівна

Міжнародна діяльність – один із важливих напрямків роботи академії, який тісно пов'язаний з науковими та освітніми процесами. Вона орієнтована на прискорення обміну знаннями та технологіями, розвиток новаторських форм медичної освіти та науки на основі вивчення зарубіжного досвіду.

Одним із пріоритетних завдань діяльності ВДНЗУ «УМСА» у напрямку міжнародного співробітництва залишається створення умов для подальшого розвитку наукового співробітництва із закордонними закладами охорони здоров’я, медичними навчальними закладами шляхом встановлення та розвитку прямих контактів, постійного збору й аналізу інформації про можливість співпраці з навчальними та медичними закладами за кордоном, участь в міжнародних освітніх і наукових програмах, конкурсах, конференціях, запрошення іноземних викладачів, стажування викладачів, студентів та аспірантів за кордоном.

До найбільш дієвих форм міжнародного співробітництва, які реалізуються в академії , належать:

-розробка і виконання партнерських двосторонніх програм співробітництва з зарубіжними університетами;

-укладання та реалізація Угод про співпрацю;

- участь у міжнародних освітніх і наукових проектах;

- розробка та здійснення міжнародних наукових та освітніх проектів у сфері медицини;

- співпраця з міжнародними організаціями, посольствами зарубіжних держав в Україні та дипломатичними представництвами України за кордоном;

- членство в міжнародних організаціях;

- співпраця з науковими та освітніми закладами Європи і світу;

- участь у міжнародних виставках, наукових і освітніх форумах;

- стажування викладачів і студентів, аспірантів за кордоном;

- організація і проведення міжнародних семінарів, конференцій;

- -підготовка медичних кадрів для зарубіжних країн;

-рекламна діяльність освітніх послуг академії щодо залучення нових студентів з числа іноземних громадян.

Основними напрямами діяльності відділу з міжнародних зв’язків є:

- обмін професорсько-викладацьким складом i студентами мiж академією та її зарубіжними партнерами;

- взаємодія академії з міжнародними органiзацiями в галузі медичної освіти;

- організація та здійснення спiвробiтництва з передовими клiнiками зарубіжних країн;

- організація та проведення міжнародних заходів (конференцій, семінарів, зустрічей, майстер-класiв), стажування студентів та викладачів академії за кордоном;

- залучення іноземних фахівців до навчального процесу в академії;

- організація та координація роботи з реалізації міжнародних науково-освітніх проектів та програм тощо.

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
         
 
 
 
     
 
 
     
     

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум