Відділ інформатизації навчального процесу та контролю якості освіти

   

м. Полтава, вул. Шевченка, 23

Бєляєва Олена Миколаївна

Темяков Антон Олександрович

Дигтяр Вячеслав Григорович

Каплун Ірина Василівна

Фріцберг Марина Вікторівна

Петришина Світлана Григорівна

Стриж Антоніна Анатоліївна

Згідно з наказом № 200 від 29 серпня 2016 р. у ВДНЗУ «УМСА» з метою забезпечення інформатизації навчального процесу утворено структурний підрозділ академії – відділ інформатизації навчального процесу та контролю якості освіти, підпорядкований першому проректору з науково-педагогічної роботи Бобирьову В.М.

Відділ розділено на сектор інформатизації навчального процесу та сектор контролю якості освіти.

Відповідальним за роботу сектору інформатизації навчального процесу є Темяков А.О.

На сектор покладено обов’язки з моніторингу та контролю ведення «Електронного журналу успішності», а також консультації й допомога науково-педагогічному колективу та студентам академії. Журнал постійно вдосконалюється інженерами-програмістами, розробляється алгоритм його подальшого розвитку, враховуючи побажання користувачів. Проводиться моніторинг відвідування занять та успішності студентів з подальшим аналізом і внесенням пропозицій щодо вдосконалення формування розкладу занять. Сектор тісно співпрацює з деканатами академії.

Керівником сектору контролю якості освіти призначено Бєляєву О.М.

Метою роботи сектору є здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень студентів, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах і держави у кваліфікованих фахівцях.

Основні завдання сектору:

 • контроль за дотриманням кафедрами, факультетами академії законодавчих і нормативних документів щодо змісту освіти, планування та організації освітнього процесу й впровадження їх у освітню діяльність академії;
 • постійний систематичний збір, обробка та аналіз результатів внутрішнього моніторингу діяльності студентів і науково-педагогічних працівників ВДНЗУ «УМСА».
 • науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань студентів академії;
 • розробка діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в академії;
 • вивчення та узагальнення стану проведення моніторингу якості знань студентів, змін її кількісних і якісних показників на факультетах академії, відповідності якості знань студентів освітнім програмам згідно зі стандартами вищої освіти;
 • надання методичної та консультативної допомоги структурним підрозділам академії з питань діагностики, оцінки та моніторингу якості знань студентів;
 • підготовка звіту про результати моніторингу якості освітнього процесу за навчальний рік;
 • підготовка та внесення пропозицій щодо усунення негативних моментів, виявлених під час моніторингу, а також поширення позитивних тенденцій у роботі структурних підрозділів; контроль за здійсненням необхідних заходів для усунення виявлених порушень і недоліків;
 • вивчення досвіду вищих навчальних закладів і визначення проблем з питань моніторингу якості освіти, поширення інформації щодо моніторингових досліджень у системі освіти;
 • організація й проведення моніторингу з питань соціально-професійної зрілості студентів, їх соціально-психологічної адаптованості до сучасних умов навчально-виховного процесу;
 • участь у розробці перспективних планів розвитку академії.
 •  

  (C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

  Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум