"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

21 серпня 2016 року виповнилось 65 років з дня народження завідувача кафедрою дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, доктора медичних наук, професора Ткаченка Павла Івановича.

П.І.Ткаченко – визнаний вчений і практик, добре відомий в медичних колах України. Основний напрямок його наукових досліджень пов’язаний із вивченням однієї із актуальних проблем хірургічної стоматології – запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки у дітей. Ним розроблена схема етіопатогенетичних ланок розвитку зазначених нозологічних форм, впроваджено в практику нові методи та методики лікування різноманітної хірургічної патології щелепно-лицевої ділянки у дітей, в тому числі вроджених вад розвитку обличчя.

Професор П.І.Ткаченко зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняної хірургічної і дитячої стоматології, створив наукову школу в галузі хірургічної стоматології. Під його керівництвом захищено 17 кандидатських дисертацій, підготовлено 5 магістрів та 6 клінічних ординаторів, 3 з яких – громадяни інших держав.

У його доробку 340 наукових праць, 22 навчальних посібника і монографії, 18 деклараційних патентів та 22 раціоналізаторські пропозиції, 12 інформаційних листів та 5 нововведень. Зроблено більше 100 доповідей на наукових зібраннях різного рівня, в тому числі і міжнародних.

Ткаченко П.І. на протязі тривалого часу являється членом апробаційної Ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю «Стоматологія» ВДНЗ України «УМСА», а останні роки - головою Спеціалізованої вченої Ради при «УМСА», а також членом Спеціалізованої вченої Ради при Харківському національному медичному університеті, входить до складу редакційної колегії семи фахових і профільних журналів.

Павло Іванович – визнаний щелепно-лицевий хірург, має вищу лікарську категорію, очолює Обласні диспансерні центри для дітей з вродженими вадами розвитку обличчя та захворюваннями слинних залоз, де проводить значну консультативну і лікувальну роботу по наданню допомоги дітям з хірургічною патологією щелепно-лицевої ділянки.

За високий професіоналізм у 2005 році наказом МОЗ України проф. П.І.Ткаченка призначено головним позаштатним спеціалістом з хірургічної стоматології МОЗ в Полтавській області.

За значний особистий внесок в розвиток системи охорони здоров’я, плідну наукову та лікувально-профілактичну роботу Павло Іванович тричі нагороджений Почесною Грамотою МОЗ України, а за сумлінну працю, підготовку і виховання медичних кадрів та активну громадську позицію неодноразово нагороджувався Почесними Грамотами Полтавської міської ради і громадських організацій.

Талановитий Вчитель, надзвичайно ініціативний вчений, працездатність якого не має меж, вимогливий, але справедливий керівник, чуйна і добра людина, душа та серце якої завжди відкрите чисельним учням і пацієнтам, професор П.І.Ткаченко користується заслуженою повагою та авторитетом серед студентів, професорсько-викладацького складу академії, лікарів практичної охорони здоров’я.

Колектив кафедри дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології щиро вітає ювіляра і бажає міцного здоров’я, щастя, творчої наснаги, невтомної праці та нових творчих звершень.